KGA

Verpakkingen van brandstoffen zijn altijd verboden in de blauwe zak, ook al zijn ze leeg. Aanmaakvloeistof voor de barbecue is een brandstof, dus is de verpakking ervan niet welkom in de blauwe zak. Houd de fles apart en breng ze naar het recyclagepark.

Andere indicatie: het waarschuwingspictogram 'Ernstig gevaar voor de gezondheid', dat een persoon met longen afbeeldt. Dit pictogram vind je vaak op flessen aanmaakvloeistof. De verpakking geeft dus een dubbele indicatie dat het KGA is: het is een verpakking van een brandstof en het toont dit waarschuwingspictogram. Verpakkingen met dit pictogram en/of het pictogram 'Acute toxiciteit' (afbeelding van een doodshoofd) zijn namelijk steeds verboden in de blauwe zak.