Recyclagepark

Wijnkurken breng je naar het recyclagepark, of naar een inzamelpunt. Surf naar recycork.be voor een inzamelpunt in je buurt. Wijnkurken en wijnstoppen uit plastic mag je bij PMD sorteren.