Nieuws

Eenvormig sorteersysteem voor het hele land vanaf 1 oktober!

 

Vanaf vrijdag 1 oktober is in heel België een uniform inzamelsysteem voor huishoudelijke verpakkingen van toepassing. Die veralgemening zal de hoge participatiegraad verder optrekken, want 91% van de Belgen zegt thuis te sorteren.

Dankzij uniforme sorteerinstructies en een efficiënte huis-aan-huisinzameling vormt thuissortering de basis voor het succes van het Belgische recyclagesysteem. Het staat garant voor de uitstekende recyclagecijfers, waardoor België tot de Europese top behoort. In 2020 heeft Fost Plus bijna 95% van het huishoudelijk verpakkingsafval gerecycleerd, waaronder 51% plastic verpakkingen – een record.


De Nieuwe Blauwe Zak, die nu voor meer verpakkingstypes gebruikt kan worden, is deels verantwoordelijk voor dit succes. Hij staat immers garant voor kwaliteitsrecyclage. Maar het is de hele keten die ambitieuze doelstellingen haalt, met nieuwe sorteercentra, efficiëntere technologie en nieuwe recyclageketens.


Een strategie op lange termijn

Aangezien iedereen op dezelfde manier sorteert, ontstaat er een stabiele stroom van materialen. Dat gegarandeerde volume heeft geleid tot de oprichting van vijf nieuwe sorteercentra die samen jaarlijks zo'n 260.000 ton PMD zullen sorteren.  Drie ervan zijn al operationeel. Die sorteren de inhoud van de Nieuwe Blauwe Zak volgens identieke specificaties. Het gaat om 14 afzonderlijke fracties, waarvan maar liefst 10 verschillende kunststoffracties. Als gevolg daarvan heeft de recyclagemarkt toegang tot materiaalstromen van zeer hoge kwaliteit. Daardoor is kwaliteitsvolle recyclage mogelijk, met inbegrip van toepassingen van fles-tot-fles en van voedingskwaliteit.

Niet alleen moest op Belgisch grondgebied de nodige recyclagecapaciteit worden aangetrokken, er moesten ook nieuwe recyclagekanalen worden gecreëerd voor materialen die nog geen eigen kanalen hadden. PET-schaaltjes of polystyreenverpakkingen zoals yoghurtpotjes worden bijvoorbeeld nog niet op grote schaal gerecycleerd. In 2020 zijn drie nieuwe contracten gegund voor de bouw van recyclageinstallaties op Belgische bodem, en dit jaar volgen er nog twee.

Publieke en private partners hebben fors geïnvesteerd in die nieuwe sorteer- en recyclagecentra in België, waardoor minstens 500 directe banen en 1.000 indirecte banen zijn gecreëerd. Dat komt neer op een investering van 1 miljard euro in de lokale circulaire economie. Nu is het belangrijk deze lijn voort te zetten en zo de investeringen vruchten te laten afwerpen voor de lokale economie.

De uitbreiding en standaardisering van de sorteerinstructies voor huishoudelijke verpakkingen tot alle huishoudens zijn duidelijk de sleutel tot succes op weg naar de circulaire economie.