Nieuws

Veranderingen bij de ophaling van Idelux!

 

Vanaf oktober zal de Nieuwe Blauwe Zak integraal deel uitmaken van het afvallandschap van de intercommunale Idelux. Het is de laatste intercommunale die de huis-aan-huis inzameling van de Nieuwe Blauwe Zak invoert. Dankzij de uitbreiding van de sorteerregels kan Fost Plus nu in het hele land een uniforme sorteerboodschap en inzamelingswijze toepassen. 

Vanaf 1 oktober 2021 zal Idelux Environnement dus ook overschakelen op de Nieuwe Blauwe Zak, wat de weg effent voor nieuwe sorteerregels. Voortaan kunnen burgers nog meer huishoudelijke plastic verpakkingen in de blauwe zak doen, zoals saladeschaaltjes, yoghurtportjes, botervlootjes enzovoort. Dankzij de uitbreiding van de sorteerregels verwacht men dat jaarlijks tot 8 kg extra huishoudelijk afval per inwoner zal worden ingezameld. 

Bovendien moeten burgers sommige verpakkingen niet meer thuis bewaren en naar het recyclagepark brengen. Vanaf nu zal de gloednieuwe huis-aan-huis inzameling van de blauwe zak daarvoor zorgen. Dankzij de bouw van nieuwe sorteercentra voor huishoudelijk afval wordt de Nieuwe Blauwe Zak nu automatisch gesorteerd en gerecycleerd in 14 fracties in plaats van 8, waardoor de zak nu vergelijkbaar is met die in de rest van het land. Die vijf nieuwe sorteercentra, waarvan er reeds drie volledig operationeel zijn, maken naast mechanische sortering gebruik van nieuwe technologieën zoals optische en densitometrische sortering. Huishoudelijke verpakkingen kunnen zo tot secundaire grondstoffen worden gerecycleerd, waardoor energie wordt bespaard en de CO2-uitstoot wordt verminderd. 

In 2020 bedroeg het algemene recyclagepercentage in België 94,9% en 51% voor plastic. Dat betekent dat de Europese doelstelling voor 2025 al is bereikt.